Veikla

Viešosios įstaigos Molėtų ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra.

Veiklos ataskaita.

Finansinė atskaitomybė 2019m.

Aiškinamasis raštas 2019m.

Veiklos ataskaita 2019m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 I ketv.

Aiškinamasis raštas 2020m.

Aiškinamasis raštas 2020 III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv.

Aiškinamasis raštas 2021m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2021m.

Veiklos ataskaita 2021m.

Aiškinamasis raštas 2022m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2022m.

Nepriklausomo audito išvada 2022m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023m. I ketv.

                                                      2023m. II ketv.

                                                      2023m. III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023m.

Aiškinamasis raštas 2023m.

Nepriklausomo audito išvada 2023m.