Veikla

Viešosios įstaigos Molėtų ligoninės darbuotojų elgesio kodeksas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra.

Veiklos ataskaita.

Veiklos rezultatų ataskaita.


Finansinių ataskaitų rinkinys  2017 I ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys  2017 II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 III ketv.

Finansinė ataskaitomybė 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Veiklos ataskaita 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys  2018 II ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys  2018 III ketv.

Finansinė ataskaitomybė 2018m.

Aiškinamasis raštas 2018m.

Veiklos ataskaita 2018m.

Finansinė atskaitomybė 2019m.

Aiškinamasis raštas 2019m.

Veiklos ataskaita 2019m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 I ketv.

Aiškinamasis raštas 2020m.

Aiškinamasis raštas 2020 III ketv.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2020 III ketv.