Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius

 

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius yra 60 lovų. Skyriuje yra teikiamos gydymo, slaugos ir kitos minimalios sveikatos būklės palaikymo paslaugos bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems bei pacientams, kuriems yra aiški diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas, papildomas ištyrimas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija. Ligoniai hospitalizuojami planine tvarka su šeimos gydytojų ar gydytojų specialistų siuntimais. Taip pat į skyrių stacionarizuojami ligoniai po gydymo aukštesnio lygio stacionare, kai dar reikia tolimesnio palaikomojo gydymo ar slaugos. Besigydantiems ligoniams yra nemokama nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros tikslinė kompensacija.

                      Stacionarizavimo kriterijų sąrašas patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro įsakymu.Paciento buvimo stacionare trukmę lemia slaugos paslaugų poreikis, paciento būklė, ligos eiga ir sunkumas. Pagal nustatytą tvarką gydymo trukmė negali viršyti 120 dienų per kalendorinius metus. Tais atvejais, kai pacientas yra išnaudojęs 120 kalendorinių dienų per metus gulėjimo trukmės, skyriuje galima pasinaudoti mokamomis paslaugomis. Ligoniams skiriamas medikamentinis gydymas, taikomos įvairios procedūros: fizioterapija, kinezoterapija, masažas. Būklei pablogėjus pacientas perkeliamas aktyviam gydymui į Vidaus ligų skyrių ar kitą jam reikalingą sveikatos priežiūros įstaigą. Esant reikalui, yra kviečiami konsultuoti gydytojai specialistai.

Yra teikiamos stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos. Paliatyvioji pagalba – tai paciento ,sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas. Paliatyviosios pagalbos išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis neribojant šių paslaugų teikimo trukmės ir nepriklausomai nuo to, ar pacientui jau buvo suteiktos stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos.