Paslaugų kainos

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PATVIRTINTAS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ LIGONINĖS MOKAMŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. balandžio 25 d.

sprendimu Nr. B1-85

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ LIGONINĖS TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ VIEŠŲJŲ

PASLAUGŲ KAINOS