Registratūra

Registratūroje atliekamas pacientų registravimas pas antrinio lygio gydytojus specialistus. Išduodami talonai pagal gydytojų darbo grafikus. Surandama (užvedama) Asmens sveikatos istorija ir Asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė. Teikiama informacija pacientams dėl nemokamų ir mokamų paslaugų, išrašomi elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir medicininės pažymos, priimamas pacientų mokestis už mokamas paslaugas.

PACIENTŲ REGISTRACIJOS PAS GYDYTOJUS TVARKOS APRAŠAS

Pacientai pas konsultacinės poliklinikos gydytojus registruojami telefonu arba atvykus į konsultacijų poliklinikos registratūrą. Nesant eilių, pacientai pas gydytoją specialistą registruojami ir priimami tą pačią dieną. Pacientai atvykę į konsultacijų polikliniką, su savimi turi turėti:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 2. Šeimos gydytojo arba gydytojo specialisto galiojantį siuntimą (siuntimas galioja iki 180 dienų).
 3. Pensininko pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, kuriuos reikia pateikti išrašant kompensuojamuosius vaistus ir/ar medicinos pagalbos priemones.                              Be siuntimo priimami šie pacientai:
  1. Dėl būtinosios medicinos pagalbos (būklių, kada teikiama būtinoji medicinos pagalba, sąrašas patvirtintas Sveikatos apsaugos ministerijos 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V – 208).
  2.  Kreipiantis gydytojo dermatovenerologo konsultacijai.
  3.  Sumokėję už konsultaciją Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokestį.
  4.  Ilgalaikio stebėjimo (dispanserizavimo atvejais). Jeigu dispanserizuotas pacientas kreipiasi dėl kitos priežasties, nei yra dispanserizuotas, turi turėti siuntimą.                   Jeigu asmuo nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu, nemokamai užtikrinama tik būtinoji medicinos pagalba. Kitos medicininės paslaugos, net ir turint šeimos gydytojo siuntimą, suteikiamos sumokėjus atitinkamais įstatymais patvirtintą kainą. Apdrausti pacientai, kurie atvyksta su negaliojančiu siuntimu arba neturi siuntimo, norėdami gauti paslaugą turi susimokėti pagal patvirtintus Sveikatos apsaugos ministerijos įkainius.                   Visiems pacientams registruojantis nurodoma konsultacijos data ir laikas, kada turi atvykti pas gydytoją specialistą. Nustatytą dieną atvykus pas gydytoją, pacientas privalo registruotis registratūroje bendra tvarka ir pateikti siuntimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu pacientai, iš anksto užsiregistravę pas gydytoją specialistą, atvykti konsultacijai negali, prašome apie tai informuoti registratūrą vėliausiai prieš 1 – 2 darbo dienas telefonu 8 383 53385. Jeigu pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją specialistą tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku, jo priėmimas nėra užtikrinamas. Jeigu dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu, nei nurodyta registratūroje laiku.                   

                      Be eilės registruojami:
 1. Pacientai, kuriems reikalinga būtinoji pagalba, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, gydytojo siuntimo ir draustumo.
 2. Nėsčiosios moterys.
 3. Neįgalieji, kuriems nustatytas mažesnis nei 20% darbingumo lygis.            Registruojant pacientą, patikrinamas paciento draustumas. Registruojant pacientą iš anksto, yra pildomas išankstinės registracijos pas gydytoją žurnalas. Jeigu dėl pasikeitusio darbo grafiko gydytojas nedirba, registratūra informuoja apie tai pacientą telefonu ir suderina su juo kitą konsultacijos laiką.Už teikiamas mokamas paslaugas pacientai susimoka registratūroje esančioje kasoje pagal patvirtintus mokamų paslaugų įkainius.

Registratorės:
R. Katinienė
R. Meilūnienė A. Žegunienė

Registratūros darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais 730 – 1700