Apie mus

Ligoninės vizija: VšĮ Molėtų ligoninė – saugi, kvalifikuota, moderni, patraukli ligoninė tiek darbuotojams, tiek pacientams, teikianti savalaikes ir kokybiškas planines bei skubias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Saugi ligoninė- saugus pacientas.

          Ligoninės misija: efektyviai ir racionaliai panaudojant turimus išteklius, bei keliant darbuotojų kvalifikaciją, teikti aukštos kokybės , kvalifikuotas ir saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti pacientų teisėtus poreikius ir lūkesčius gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą.
      Nepriklausomoje Lietuvoje Molėtų valsčiuje dirbo vienas gydytojas B. Jauniškis. 1940 metais spalio mėnesį buvo atidaryta pirmoji ambulatorija. 1941 m. kovo 15 d. gydytojos Marijos Apeikytės pastangomis Molėtuose atidaryta pirmoji ligoninė. Ligoninėje dirbo 18 darbuotojų, iš jų 2 gydytojai, 2 medicinos seserys. Pirmoji ligoninė stovėjo dabartinio Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro teritorijoje, tačiau 1950 metais sudegė. Po gaisro ligoninė įsikūrė dabartiniuose Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos namuose. 1953 metais pastatyta 25 lavų ligoninė, dabartinės ligoninės vietoje. 1986 metais pastatytas ligoninės pirmasis korpusas su 120 lovų dabartinės Molėtų pradinės mokyklos teritorijoje, o 1990 metų sausį baigtos ir antrojo ligoninės korpuso statybos su 110 lovų. 1997 m. sausio 1 d. ligoninė reorganizuota į 2 savarankiškas sveikatos priežiūros įstaigas – Molėtų rajono centrinę ligoninę ir Molėtų rajono polikliniką, o visi ligoninės skyriai perkelti į vieną korpusą.

      Pirmoji ligoninės vadovė buvo gydytoja Marija Apeikytė. Ligoninei taip pat vadovavo gydytojai: Genė Kavoliūnienė, Juozas Žilinskas, Edmundas Bunza, Benediktas Valentinavičius, Rimas  Lydekius, Stasys Bajerčius, Kęstutis Pangonis, Vygantas Saugūnas, Laimutė Daukienė. Nuo 2014-12-01 vadovauja gydytojas Vaidotas Grigas.

      Šiuo metu ligoninėje yra 97 lovos. Ligoninė teikia diagnostikos, gydymo, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas. Ligoninėje veikia Priėmimo – skubios pagalbos, Geriatrijos ir vidaus ligų, Slaugos ir palaikomojo gydymo, Dantų protezavimo skyriai, Intensyvios terapijos ir dienos chirurgijos poskyris,  Konsultacijų poliklinika.

      Per metus ligoninės Konsultacijų poliklinikoje apsilanko virš 43 tūkst. pacientų, ligoninės stacionare gydosi virš 1,7 tūkst. pacientų. Konsultacijų poliklinikoje konsultuoja bei tolimesniam gydymui siunčia patyrę antrinio lygio specialistai – konsultantai, kurie siekia, kad būtų suteiktos kvalifikuotos gydymo paslaugos. Konsultacijų poliklinikoje teikiamos neurologo, oftalmologo, otorinolaringologo, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo, akušerio ginekologo, dermatovenerologo, ortopedo traumatologo, chirurgo, radiologo, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojų, endokrinologo, pulmonologo, urologo, kardiologo, echoskopuotojo, endoskopuotojo, endokrinologo konsultacijos.

      Ligoninėje dirba virš 165 darbuotojų, iš jų virš 45 gydytojų ir virš 75 slaugos personalo darbuotojų.

      Ligoninė, pasinaudodama Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos parama, įsigijo pažangią medicininę įranga, kuri palengvins gydytojų darbą bei užtikrins teikiamų gydymo ir slaugos paslaugų kokybę, atitinkančią pacientų poreikius ir interesus.