VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozėse diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas


Finansuojama Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo lėšomis

Projektas Nr. J02-CPVA-V-08-0001  „VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozėse diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas ir gydymo efektyvumo didinimas“

 

Projekto tikslas – spręsti tuberkuliozės ligų plitimo kontrolės, diagnostikos ir gydymo paslaugų gerinimo klausimus ir pagerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Panevėžio regiono gyventojams.

VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė dalyvauja 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamoje „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo“ programoje, šiuo metu atliekamas ligoninės infrastruktūros modernizavimas, ligoninės padalinio – Infekcinių ligų klinikos – Pulmonologijos skyriaus stacionaro patalpų kapitalinis remontas,  įrengiama dezinfekavimo kamera, įsigyta medicinos ir kita įrangą, skirta tuberkuliozės diagnostikai ir gydymui. Projekto metu vykdomi pacientų ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais.

Projekto rezultatas – pagerinta Panevėžio apskrities tuberkuliozės infekcijos plitimo kontrolės, diagnostikos ir gydymo padėtis, asmens sveikatos paslaugų kokybė ir prieinamumas, sumažintas Panevėžio rajono gyventojų sergamumas ir mirtingumas nuo tuberkuliozės ligų, tuo pačiu išvengiant atsparių vaistams tuberkuliozės mikrobakterijų atsiradimo ir plitimo. Pagerinama dviejų regionų: Panevėžio ir Utenos apskrityse esančių 11 ASPĮ paslaugų teikimo infrastruktūra.

Esant ekstremaliai COVID-19 situacijai, iškilo poreikis COVID-19 pacientams užtikrinti būtinų gydymo paslaugų teikimą Panevėžio ir Utenos regionų atraminėse ligoninėse. Tam skirtas papildomas finansavimas medicinos įrangos, apsaugos ir kitų priemonių įsigijimui.

VšĮ Molėtų ligoninė įsigis medicininį deguonies generatorių, kuris užtikrins nenutrūkstamą reikiamo intensyvumo deguonies tiekimą tiek Covid poskyryje, tiek ir kituose skyriuose (geriatrijos ir vidaus, slaugos, intensyvios terapijos, priėmimo – skubiosios pagalbos) gydomiems pacientams. Tai užtikrins ir padidintas deguonies jungčių skaičius bei dalinai atnaujintas deguonies sistemos vamzdynas, padėsiantis išlaikyti reikiamą deguonies kiekį Covid-19 pacientams ir slėgį visoje deguonies sistemoje.

Deguonies terapijos High Flow aparatai leis užtikrinti didelio slėgio deguonies tiekimą pacientams, sergantiems  sunkia Covid-19 ligos forma ir kvėpuojantiems spontaniškai, taip atitolinant dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikį.

Gyvybinių funkcijų monitoriai leis stebėti sunkios būklės pacientų gyvybines funkcijas Covid poskyryje, intensyvaus stebėjimo bei priėmimo–skubios pagalbos skyriuose.

Širdies veiklos fiksavimui ir gydymui Covid bei intensyvios terapijos skyriuose bus įsigyti elektrokardiografai ir švirkštinės pompos. Įsigyta įranga labai pagerins pacientų, sergančių Covid 19, širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligomis, gydymo kokybę.

 

Skiriamas finansavimas: 6.561.560,04 EUR

ES fondų lėšos: 5.577.326,03 EUR (iš jų pagal priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-V-605-J02 3.991.755,65 EUR ir pagal priemonę Nr.08.4.2-CPVA-V-618-J02 1.585.570,38 EUR)

Nacionalinės viešosios  lėšos: 137.283,10 EUR

VšĮ Molėtų ligoninei – 148363,76 EUR

Iš viso:  6.698.843,14

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2016-11-28

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-08-31

Projekto vykdytojas – VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė                    

Projekto partneris – VšĮ Molėtų ligoninė